Onze filosofie

ShareCompany rubriceert omvangrijke complexe data vanuit een dynamische financiële omgeving tot vertrouwelijke, gepersonaliseerde en overzichtelijke informatie voor cliënten. Dat kan niet zonder een aantal essentiële waarden die de basis zijn voor onze organisatie en waarop u kunt vertrouwen.

Klant staat centraal

Wij leveren niet alleen 24/7 informatie maar delen ook kennis en ervaring, opgedaan uit data-analyses op het gebied van beleggen, oftewel: marktbegrip. Wij geven de beschikbare input om een beter resultaat voor onze cliënten te bereiken. Daarnaast ontwikkelen wij samen met cliënten maatwerk voor henzelf en eindgebruikers. 

Eenvoud door innovatie

Wij ontwikkelen vernieuwende producten en applicaties, altijd gericht op de eindgebruiker, waarbij eenvoud in gebruik en toepassing regeert. 

Flexibiliteit

Wij zijn 24/7 beschikbaar omdat wij alle data-oplossingen ook hosten. Daarnaast stelt de platte organisatie ons in staat snel te handelen in de financiële dynamiek van vandaag. Real time informatie leveren = real time denken en handelen!

Betrouwbaarheid en veiligheid

Bij de levering van onze data en oplossingen is een 100% uptime gegarandeerd. Onze servers die gegevens verwerken en hosten staan onder permanent toezicht van onze internationale en ISO-gecertificeerde partner TelecityGroup.

Duurzame relaties

ShareCompany is niet gericht op de korte termijn. Wij stellen het resultaat van onze cliënten voorop en daar hoort een langetermijnvisie bij. Wij denken dan ook graag met u mee hoe we samen tot de beste oplossing kunnen komen.