Disclaimer

ShareCompany besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. ShareCompany alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens of idee├źn verstrekt door ShareCompany.

De informatie op deze website is in licentie verkregen van verschillende leveranciers en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ShareCompany worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van ShareCompany omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

In het algemeen dient te worden opgemerkt dat beleggen risico met zich meebrengt. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van ShareCompany met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van ShareCompany zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. ShareCompany geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
Toegang tot en het gebruik van door ShareCompany getoonde informatie op deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande. De koersinformatie is afkomstig van diverse datavendors.

Copyright ┬ęShareCompany